MXview – wizualizacja, diagnostyka oraz utrzymanie ciągłości działania sieci

 

fulllscrenn

Bez narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie sieciami przemysłowymi, operatorzy, inżynierowie utrzymaniu ruchu nie są w stanie monitorować, identyfikować oraz natychmiastowo reagować na występujące problemy sieciowe. Tego typu sytuacje mogą prowadzić do zatrzymania danego procesu czy nawet naruszenia względów bezpieczeństwa. Z tych względów kluczowe jest danie możliwości osobą odpowiedzialnym za utrzymanie systemów narzędzi, które tę pracę ułatwią.

Codzienne utrzymanie sieci

MXview to narzędzie, które w przejrzysty i czytelny dla każdego użytkownika sposób wizualizuje graficznie sieć przemysłową oraz zachodzące w niej zdarzenia. Najlepszym i najprostszym przykładem jaki można tu przytoczyć celem lepszego zobrazowania możliwości są sytuacje jak np. przecięcie włókna światłowodowego w sieci czy brak zasilnia na jednym z urządzeń. W przypadku topologii redundantnych zdarzenia te są często niezauważane, zastosowany mechanizm spełnia swoje zadania i cały system funkcjonuje dalej. O wystąpieniu sytuacji dowiadujemy się dopiero gdy następuje kolejne uszkodzenie. Protokół redundancji nie jest już wtedy w stanie zniwelować skutków dwóch różnych uszkodzeń i chodzi do zatrzymania działania systemu. Bez ciągłego monitorowania sytuacji w sieci jest to naturalny ciąg zdarzeń. W sytuacji gdy taki podgląd posiadamy operator jest w stanie natychmiastowo otrzymać informacje o awarii, a ponadto wskazać jej miejsca bez konieczności logowania się na każde urządzenie i weryfikacje stanu portów. Otrzymuje on graficzną informacje o typie i miejscu awarii. Może się wydawać osiągniecie takich możliwości operacyjnych wymagać będzie dużych nakładów pracy. Nic z tych rzeczy. MXview automatycznie wykrywa urządzenia w sieci oraz w sposób automatyczny tworzy dla nich wirtualną topologię poprzez utworzenie siatki połączeń (rysunek powyżej). By przekazywane informacje były jeszcze bardziej przejrzyste i użyteczne narzędzie umożliwia również m.in.:

  • graficzną wizualizacje panelu portów switcha
  • wykorzystanie własnego tła dla topologii sieci (np. mapka)
  • przedstawienie sieci VLAN w postaci kolorowych segmentów
  • wyświetlenie informacji o pobieranej mocy przez PoE dla danego urządzenia
  • wizualizacje obciążenia sieci
  • opis urządzeń i konkretnych portów wedle potrzeb użytkownika
  • centralne zbieranie logów z urządzeń sieciowych oraz sygnalizacje ich krytyczności poprzez odpowiedni kolor w dzienniku zdarzeń
tttt
Rys. Wizualizacja VLAN, obciążenia sieci o panelu portów przełącznika

Odtwarzanie sekwencji zdarzeń

Wszystkie wymienione elementy poza informacjami typowo zdarzeniowymi pełnią również role danych diagnostycznych dla całej sieci celem identyfikacji napotykanych problemów. W takich sytuacjach często z punktu widzenia diagnostyki i ustalenia źródła problemu istotne jest odtworzenie sekwencji zdarzeń. Oczywiście można tu analizować sekwencję występowania zebranych logów, jednak przy dużej skali zjawiska nie rzadko ustalenie kolejności zdarzeń jest wyzwaniem. Dla ułatwienia użytkownikowi postępowania w takich sytuacjach MXview posiada funkcję tzw. playbacku. W prostych słowach można powiedzieć iż jest to rejestracja w postaci filmu wideo zachowania sieci. W przypadku konieczności diagnostyki użytkownik zwyczajnie wraca do konkretnego momentu z przeszłości i odtwarza sekwencję zdarzeń w zadanym „tempie”. Dzięki temu lokalizacja źródła problemu oraz ustalenie przyczyn zaistnienia danego problemu jest dużo szybsze i prostsze.

Zarządzanie konfiguracjami, inwentaryzacja zasobów sieciowych

Poza aspektami związanymi z diagnostyką sieci oraz możliwością szybkiego reagowania w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, MXview to również narzędzie, które dba długoterminowe utrzymanie sieci. Podczas cyklu życia aplikacji użytkownicy napotykają konieczność realizacji takich zadań jak aktualizacje konfiguracji, firmware czy przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów sieciowych. Zmiany konfiguracji urządzeń często niesie za sobą nieoczekiwane problemy. Posiadanie w takiej sytuacji kopii zapasowych poprzedniej wersji konfiguracji, gdzie system pracował poprawnie jest nieocenione. Dzięki MXview i wbudowanemu narzędziu „job scheduler” użytkownik jest w stanie zautomatyzować cały proces i zgodnie z zadanym harmonogramem dokonywać kopii zapasowych konfiguracji urządzeń sieciowych. Oczywiście podobne możliwości daje narzędzie MXconfig, niemniej w tym przypadku ten proces zostaje zautomatyzowany. Ponadto w MXview użytkownik ma również możliwość porównania poszczególnych historycznych plików konfiguracji i uzyskania informacji na temat różnic pomiędzy nimi. Kolejną istotną funkcją jest również możliwość generowania raportów na temat historycznej dostępności urządzeń jak i ich inwentaryzacja. Są to informacje szczególnie istotne dla administratorów sieci oraz kadry zarządzającej, dzięki pozwalają im uzyskać informacje na temat dostępności i niezawodności całego systemu.

graf2
Rys. Zarządzanie konfiguracjami, inwentaryzacja zasobów sieciowych, centrum konfiguracji, serwer OPC.

Integracja ze SCADA

Ostatnim elementem o którym należy wspomnieć to możliwości integracji z innym oprogramowaniem. Dzięki obecności wbudowanego serwera OPC w łatwy sposób możemy zintegrować MXview z posiadanym systemem SCADA. Często wystarczy tu pojedynczy tag tzw. „health” lub „unhealth” i kontrolka w na wizualizacji SCADA z nim powiązana aby operator miał wiedzę o konieczności sprawdzenia statusu sieci. W przypadku chęci integracji z innym narzędziem klasy NMS, mamy również możliwość zdefiniowania przekazywania komunikatów SNMP Trap do innego narzędzia.

MXview to narzędzie wykorzystujące otwarte standardy jak SNMP, ICMP, LLDP. W przypadku zainteresowania zachęcam do bliższego zapoznania się z narzędziem. Co istotne nie jest tu konieczne fizyczne posiadanie przełączników firmy Moxa. Narzędzie posiada wbudowane „pakiet demo”, który pozwala sprawdzić poszczególne funkcjonalności na wirtualnie stworzonej sieci. Co więcej do 20 węzłów w sieci narzędzie jest całkowicie bezpłatne, a przy większych sieciach kiszt licencji nie jest zbyt wygórowany. Oprogramowanie jako część całego pakietu MXstudio do pobrania pod poniższym linkiem.

http://support.elmark.com.pl/moxa/MXstudio/

Dzięki poniższym wideo można bliżej zapoznać się realnym działaniem aplikacji: