Jak przesłać Modbus TCP za pomocą MQTT przez sieć WAN

Artykuł opisujący transmisje danych Modbus do innej lokalizacji za pomocą protokołu MQTT.