Kompletna i efektywna akwizycja danych

Jakość i integralność danych, podstawowe elementy modelu Internet of Things (IoT)

Zautomatyzowana analiza może czasami prowadzić do zaskakujących wyników, w którym to przypadku inżynierowie systemów mogliby zadać uzasadnione pytanie: Czy duże dane i automatyczna analiza są na tyle dokładne? Każdy informatyk słyszał powiedzenie: "śmieci na wejściu to śmieci na wyjściu", czyli nawet jeżeli algorytm będzie działał poprawnie ale dane wejściowe będą błędne to wynik również otrzymamy błędny. Rzeczywistość polega na tym, że zapewnienie wysokiej jakości i integralności dużych zbiorów danych nie jest szczególnie łatwe. W istocie sama ilość danych przetwarzanych przez tysiące czujników może stanowić olbrzymie obciążenie dla starszych metod gromadzenia danych. Ponadto technologia bezprzewodowa szybko staje się opcją wyboru dla aplikacji IIoT, głównie ze względu na wygodę i mobilność. Stabilność komunikacji bezprzewodowej jest krytycznym problemem. Powodem do niepokoju są nieuniknione i niespodziewane przerwy w komunikacji, które nękają każdą sieć bezprzewodową, a które mogą skutkować utratą danych i kosztownymi przestojami ważnych procesów technologicznych czy biznesowych. Metoda inteligentnej akwizycji danych firmy Moxa pomaga zmniejszyć ilość danych, które muszą zostać przesłane i zapewnia kompletność przesyłu danych. Krótko mówiąc: inteligentne pozyskiwanie danych poprawia jakość i integralność dużych zbiorów danych, co pozwala uzyskać później dokładniejsze analizy.

new-2-05-smart

 

Kompletna akwizycja danych

Używane razem: seria ioLogik 2500 firmy Moxa, serwer MX-AOPC UA oraz logger MX-AOPC UA Logger tworzą gotowe rozwiązanie, które zapewnia gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, buforowanie danych w lokalnych urządzeniach pamięci oraz automatyczną kompletność danych w razie wystąpienia awarii sieci. Logger MX-AOPC UA importuje dane z serwera MX-AOPC UA do bazy danych w czasie rzeczywistym. Gdy sieć ulegnie awarii, a następnie odzyska sprawność, program rejestrujący automatycznie wyszukuje dzienniki danych ze znacznikiem czasu odpowiadającym czasowi odłączenia (z buforów danych określonych urządzeń ioLogik 2500), a następnie przekazuje dodatkowe dane do bazy danych.

Efektywne gromadzenie danych

Około dziesięć lat temu firma Moxa wprowadziła opatentowaną koncepcję Active OPC, która jest wdrażana przez produkty ioLogik firmy Moxa. Urządzenie ioLogik może odpytywać lokalne liczniki i czujniki tak często, jak jest to wymagane, nie obciążając sieci Ethernet, a jedynie wysyłając odczyty do serwera OPC (za pośrednictwem sieci Ethernet) gdy spełnione są pewne wstępnie skonfigurowane warunki. Inżynierowie mogą decydować między aktualizowaniem danych przez odpytywanie bądź aktualizowanie danych w momencie wystąpienia zdarzenia w celu wydajnego gromadzenia danych. Dzięki tej wydajnej metodzie zbierania danych, logger MX-AOPC UA może wdrażać najwyższej jakości dane do chmury prywatnej lub chmury publicznej w celu analizy dużych zbiorów danych.

new-2-06-smart

new-2-07-smart