Prześlij swoje dane I/O do chmury i innych systemów OT i IT

Połącz swoje dane I/O z Chmurą

Ponieważ coraz więcej urządzeń przemysłowych jest podłączanych do przemysłowego Internetu Rzeczy (Internet of Things), potrzeba utrzymywania ciągłego połączenia z Internetem wymaga wysokiej jakości urządzeń sieciowych, które zapewnią nieprzerwaną łączność bez potrzeby interwencji człowieka. Aby łatwo i bez wysiłku wysłać dane I / O do chmury, najpierw trzeba pobrać dane I / O z obiektu lokalnego (patrz poniższy schemat), a następnie przekonwertować je na odpowiedni protokół. Po przygotowaniu wszystkich danych do przesłania, ostatnim krokiem jest przekazanie danych do platformy OT (Chmura prywatna) i / lub IT (Chmura publiczna).

white-paper-ot-it-01_Moxa blog elmark white-paper-ot-it-02_Moxa blog elmark

image-p01

Rozwiązania IIoT firmy Moxa

Przesyłanie danych polowych

localnie

Łącząc urządzenia IIoT, masz do czynienia z różnymi protokołami. Urządzenia Smart I/O Moxy obsługują najczęściej używane protokoły przemysłowe takie jak  Modbus / TCP i EtherNet / IP dla OT, oraz SNMP i RESTful API dla inżynierów IT. Moxa Smart I / O umożliwia inżynierom IT i OT wygodne odczytywanie danych z tego samego urządzenia I / O.

Dostarczanie danych do chmury prywatnej (OT)

prywatnie

Chmury prywatne są wdrażane w ramach tej samej domeny, pod kontrolą działu IT. Po podłączeniu lokalnych urządzeń, MX-AOPC UA serwer firmy Moxa odbiera dane w czasie rzeczywistym od urządzeń Smart I / O i konwertuje je do standardu OPC UA, który jest bezpieczny i powszechnie stosowany w aplikacjach przemysłu 4.0 do przesyłania danych do oprogramowania SCADA (w prywatnej chmurze) lub przesyłając dane do zewnętrznego usługodawcy (w usłudze Public Cloud) za pośrednictwem AMQP.

Dostarczanie danych do chmury publicznej(IT)

chmura publiczna

Podłączenie urządzeń Smart I/O do chmury publicznej wymaga bramki IIoT do gromadzenia danych i wstępnego przetwarzania. Chmury publiczne są formą przetwarzania w chmurze, w której firma korzysta z zewnętrznego dostawcy usług w chmurze, takiego jak Microsoft Azure, który świadczy usługi takie jak prywatne serwery, przechowywanie danych i hostowanie aplikacje.

O urządzeniach Smart I/O Moxy

Jako innowacyjny dostawca rozwiązań komunikacyjnych, Moxa oferuje szeroką gamę produktów I/O do automatyki przemysłowej. W 2006 roku Moxa była pierwszą firmą, która wprowadziła metodologię Smart I/O na rynku automatyki przemysłowej. Urządzenie Smart I/O łączy technologie IT i IA (Industrial Automation), aby łatwiej integrować dane z obiektów przemysłowych z systemami IT. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej, rozwiązania Moxa są obecnie szeroko stosowane w wielu branżach: automatyka przemysłowa,  systemy alarmowe, telekomunikacji, ITS, przemysł naftowy i gazowy oraz energia odnawialna. Po więcej informacji na temat urządzeń zapraszamy na naszą stronę:

Urządzenia Moxa Smart I/O

Brama IIoT