Łatwa konfiguracja urządzeń przy masowym wdrażaniu

Konfiguracja przy użyciu Click & Go Plus ™

Opatentowana przez firmę Moxa technologia logiki sterowania "front-end" Click & Go Plus ™ sprawia, że nawet nowi użytkownicy mogą niezwykle łatwo zaprogramować produkty do akwizycji danych. Logika sterowania Click & Go Plus ™ obsługuje do 48 reguł z kolejnymi aktualizacjami do 8 warunków/akcji. Ponadto graficzny interfejs użytkownika zapewnia 3 bramki logiczne i 3 wielowarstwowe co pomaga budować wydajniejsze rozwiązania IO. Po zakończeniu konfigurowania reguł logicznych z użyciem Click & Go Plus ™można następnie wykorzystać funkcję symulacji IOxpress do znalezienia potencjalnych błędów w regułach Click & Go Plus ™ przed przesłaniem ich na urządzenia online. Click & Go Plus obsługuje aktywne metody alarmowania i komunikacji, w tym polecenia TCP, UDP, SNMP Trap, e-mail i CGI, co ułatwia integrację Click & Go z dowolnym systemem monitorowania.

new-2-04-smart