Wdrażaj swoje aplikacje I/O w chmurze

Proste i efektywne przetwarzanie danych pomiarowych

Gromadzenie danych jest pierwszym krokiem do realizacji aplikacji Industrial Internet of Things (IIoT). Coraz więcej technologii z dziedziny IIoT (takich jak usługi chmurowe lub modele pub / sub) jest szybko adoptowanych w celu gromadzenia coraz większej ilości danych z monitorowanych systemów. Ruch ten jest w zasadzie obowiązkowy ze względu na fakt, że ilość zaangażowanych danych rośnie w coraz większym tempie. Moduły Smart I/O i MX-AOPC UA firmy Moxa zostały zaprojektowane do wdrażania danych do chmury prywatnej, publicznej lub hybrydowej co zapewnia najbardziej płynny i wydajny sposób na zmniejszenie wysiłku związanego z integracją oraz obniżenie całkowitego kosztu utrzymania.

 

main

 

private_smart

Wdrażanie danych w chmurze prywatnej

Chmury prywatne są wdrażane w firmowej zaporze sieciowej, pod kontrolą działu IT. Dane są przekazywane z monitorowanych systemów za pośrednictwem korporacyjnego intranetu lub wirtualnej sieci prywatnej do chmury prywatnej.

hybrid_smart

Wdrażanie danych w chmurze hybrydowej

Chmura hybrydowa łączy elementy chmury prywatnej i publicznej. W takiej konstrukcji krytyczne dane często znajdują się w prywatnej chmurze przedsiębiorstwa, podczas gdy inne dane są przechowywane i dostępne z chmury publicznej.

public_smart

Wdrażanie danych w chmurze publicznej

Chmury publiczne są formą przetwarzania danych w chmurze, w której firma korzysta z zewnętrznego dostawcy usług (takiego jak np. Microsoft Azure), który z kolei świadczy usługi takie jak serwery, przechowywanie danych i aplikacje.

Wdrażanie płynnej i wydajnej akwizycji danych

icon-01

Konwersja modelu IO do IT/OT

Usługi w chmurze są świadczone przez przemysł informatyczny (IT), ale większość użytkowników pochodzi z branży automatyki przemysłowej (IA). Występują tu problemy polegające na tym, że aplikacje IT i IA korzystają z różnych technologii. Inteligentne urządzenia I/O firmy Moxa mogą komunikować ze sobą zarówno protokoły IT jak i OT. Urządzenia I/O zbierają sygnały I/O, które konwertują do protokołów IT i OT.

icon-02_smart

Kompletne, wydajne gromadzenie danych

Seria urządzeń ioLogik 2500 firmy Moxa, serwer MX-AOPC UA oraz logger MX-AOPC UA Logger używane razem tworzą gotowe rozwiązanie, które zapewnia gromadzenie danych typu „push” w czasie rzeczywistym, buforowanie danych w lokalnych urządzeniach pamięci i zapewniają automatyczną kompletność danych po awariach sieci.

icon-03_smart

Łatwa konfiguracja i programowanie

Opatentowane przez Moxa oprogramowanie Click & Go zapewnia inteligentną logikę „front-end” implementującą sterowanie lokalne bez potrzeby komunikowania się ze zdalnym hostem. Intuicyjny interfejs graficzny Click & Go oraz prosta logika sterująca IF-THEN-ELSE definiuje w jaki sposób zdalne urządzenia I/O firmy Moxa reagują na różne zdarzenia. Całość jest prosta i łatwa do skonfigurowania.